Najczęstsze awarie w samochodowych windach ładunkowych

samochód dostawczy

Jednym z ważniejszych elementów większości samochodów dostawczych i ciężarowych są windy załadowcze nazywane również podestami ruchomymi załadowczymi. Są to platformy montowane do podwozia aut. Windy ładunkowe są niezbędne do podnoszenia ładunków podczas załadunku i rozładunku pojazdów. W przypadku wystąpienia awarii załadowczego podestu ruchomego należy go jak najszybciej naprawić, ponieważ uniemożliwia on pracę kierowcy i terminowe dostarczenie towarów. Jakie są najczęstsze przyczyny awarii wind ładunkowych w samochodach?

Usterki siłowników 

Jedną z częstszych przyczyn napraw samochodów dostawczych i ciężarowych jest usterka siłownika w windzie ładunkowej. Konieczność naprawy siłowników zwykle wynika z braku osłon, które chronią je przed uszkodzeniami. Warto regularnie weryfikować ich stan, ponieważ w innym przypadku będzie dochodziło do gromadzenia się piasku, wody czy innych substancji, z którymi ruchome podesty załadowcze mają styczność. Siłowniki są jednym z ważniejszych elementów windy ładunkowej, a wskutek ich awarii nie ma możliwości korzystania z windy, w związku z czym konieczna jest wizyta w serwisie samochodowym.

Awarie przewodów i błędy w użytkowaniu wind ładunkowych 

Do awarii ruchomych podestów załadowczych często dochodzi również na skutek awarii przewodów, które zaczynają ze sobą korodować. Wówczas niemożliwe staje się sterowanie siłownikami, które odpowiadają za poruszanie się windy ładunkowej. W takich sytuacjach również zależy zgłosić się z pojazdem do mechanika. Warto pamiętać, że w przypadku tak ważnych instalacji kluczowe jest zastosowanie nowych technologii, które znacząco wpływają na ich trwałość i funkcjonalność.

Często zdarza się tak, że na wystąpienie usterek w pojeździe ma wpływ jego nieodpowiednia eksploatacja. Takie sytuacje mają miejsce również w przypadku awarii wind ładunkowych. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, że elementy ruchomych podestów załadowczych wymagają regularnego smarowania i konserwacji. W innym przypadku sworznie się ścierają, a elementy zaczynają się luzować. Skutkiem takiego zaniedbania może być poważniejsza awaria mechanizmu, której usunięcie również będzie wiązało się z naprawą windy ładunkowej w serwisie samochodowym.

Podobne wpisy